Hulansvarlige

Læs her hvorfor vi har hulansvarlige.

Opdateret

5/8-2013

     
Medlemsnummer Navn Ansvarlig
    for hul
1 Jens Kok Petersen 1
2 Ken Hansen 2
3 John Hirsborg 3
5 Søren Hansen 5
7 Dorte Martinussen 6
8 Torben Olsen 7
9 Anita Nielsen 8
10 Erland Nielsen 9
13 Jesper Hørning 11
14 Kasper Skott Poulsen 12
15 Carsten Bo Hansen 13
16 Nikolaj Sørensen 14
17 Christian Juul Olesen 15
18 Carsten Larsen 15
19 Ole Birch Sørensen 17
20 Torben Rydiander 18
21 Per B. Jensen 1
22 Klaus Gundertofte 2
23 Michael B. Jensen 3
25 Knud Hørning 5
27 Jan Jørgensen 6
28 Birgit Kildsbro 7
29 Francis Kildsbro 8
30 Lars Monberg 9
31 Ulrik Thomsen 10
33 Jens Smith 11
34 Eyvind Stendahl Johansen 12
36 Vagn Ellekær 13
39 Dan Rasmussen 16
40 Inger Skov 17
41 Kim Stadager 18
42 Steen Hansen 1
44 Peter Andersen 12
45 Carsten Pedersen 3
47 Henrik Baarts Johansen 5
48 Preben Nielsen 6
49 Thomas Olesen Schjærff 7
51 Poul Olesen 9
52 Rasmus Olesen 10
56 Finn Tjørner 14
57 Preben Lauridsen 15
58 Per Kølle 16
62 Magnus Overgaard 14
63 Anders Parby 2
64 Jannie Koldt 3
65 Henrik Guldborg 18
67 Tilly Halling 13
69 Eva Andersen 6
70 Kurt Petersen 7
72 Stevie Rosenlund 9
73 Peder P. Sørensen 10
74 Michael Skou 2
75 Ole Halling 12
76 Bo Landt Andersen 13
77 Virginia Sørensen 14
78 Lars Christoffersen 15
79 Elin Poulsen 16
80 Kasper Heman 17
82 Birthe Gjerløv 1
83 Thomas Kvindebjerg Pedersen 13
84 Svend Pedersen 2
85 Lorri Kølle 3
86 Jeanette Bannebjerg Johansen 4
89 Kenneth Fuglsang 7
90 Berit Heman 8
92 Lise Boisen 10
93 Adelbert Buss 11
94 Lasse Helbo Nielsen 12
95 Knud F. Madsen 13
97 Henry Rohrberg 15
98 Klaus Hjorth 16
99 Bente Blichfeldt 17
101 Kim Stoltzner Rasmussen 6
104 Kieth Lakey 4
106 Poul Erik Snoer 6
107 Alf Pearson 7
109 Ib Rosencrantz Nielsen 8
110 Svend Bankmar 9
111 Flemming Nielsen 14
112 Finn Christensen 11
113 Jan Børger 12
114 Morten Nordmann Østrup 10
115 Daniel Hansen 13
118 Frank Lumby Hansen 16
120 Dan M. Pedersen 18
122 Flemming Middelhede Jensen 12
123 Ole Kristjansen 3
127 Kirsten Ørnegaard Olsen 7
129 René Tofteng 9
131 Mike Jennings 10
132 Elly Kristensen 11
133 Thorkild Kristensen 12
134 René Bo Hansen 13
135 Peter Buurskov 9
136 Lars-Erik Olsson 6
137 Flemming Højgaard 16
138 Ulla Højgaard 17
139 Olav Heide 18
140 Thomas Enghave 1
141 Tove Witt 2
142 Steffen Kiær 3
144 Per Harries 5
145 Kåre Valgreen 18
146 Erik Valgreen 10
148 Jan Kæstel-Hansen 9
149 Simon Klement Andreasen 13
151 Gitte Dreyer 10
152 Bruno Johansen 11
157 Kent Kølvig 10
158 Peter Bundgaard Hansen 15
161 Käthe Børger 18
163 Dorte Riiser 1
164 Bettina Tofteng 2
165 Steffen Sørensen 3
166 Kai S. Hansen 4
170 Nikolaj Kronholm Jensen 8
171 Lene Jansen 9
172 Ulrik Jansen 10
173 Thomas Kurt Nielsen 11
175 Britt Melsø 13
179 Kim Majker 15
180 Kjeld Andresen 16
183 Michael Henriksen 18
184 Birgitte Mølgård Hansen 1
185 Mik Wulff Thomsen 2
186 Mette Wulff Thomsen 12
188 Hansa Rømer 5
189 Finn Larsen 6
191 Ole Ravn 7
193 Ole Moll-Dübeck 9
195 Charlotte Heimann 11
196 Rudy Byrgesen 12
198 Lars Bloch Sørensen 13
199 Mogens Andersen 14
200 Erik Færch 15
202 Peter Christiansen 17
203 Jesper Sørensen 14
205 Hanne B. Rasmussen 1
206 Jørgen Rasmussen 2
207 Leif Sand Nielsen 3
208 Flemming Israelsen 4
209 Kaj Fischer 3
210 Michael Hansen 7
213 Per Hjelmsted Pedersen 6
215 Dion Rasmussen 15
216 Barbara Hansen 8
217 Eike Deistler 9
218 Wolfgang Deistler 10
219 Jesper Wind 11
222 Kirsten Husum 14
223 Hans-Erik Husum 15
224 Bent Mortensen 16
225 Kirsten Mortensen 17
226 Stig Quistgaard 18
227 Jennie Nielsen 1
228 Helle Priess 2
229 Klaus Priess 3
230 Reinhard Koch 4
231 Bendt Rosberg 5
232 Susanne Sørensen 6
233 Peter Langballe Sørensen 7
234 Jonna Rahbek Christensen 11
235 Gert Dyring 8
236 Morten Rimmen 15
237 Anders Kjøller 9
238 Claus Birkholm Rasmussen 10
240 Jytte Olsen 12
242 Ulla Olesen 14
252 Glenn Smith 13
256 Per Belling 7
259 Peter Madsen 9
260 Inge Jægerfeld Kristoffersen 10
261 Michael Barlev 11
262 Asbjørn H. Jensen 14
263 Tór Álvur Lynge Olsen 12
264 Bjørn Einersen 13
267 Tove Blume 16
269 Erik Breitenstein 18
270 Hanne Breitenstein 1
271 Alice Halle 2
272 Jan Pedersen Halle 3
273 Flemming Jørgensen 4
274 Kathe Jørgensen 5
278 Uffe Vibov 6
279 Käthe Vibov 7
280 Lisbeth L. Brandt 8
281 Nils B. Larsen 9
284 Søren Jørgensen 11
285 Knud Lynge Nielsen 12
286 Tove Hintsch Thorsted 13
290 Søren Bendixen Steen 16
291 Adam Lading 1
292 Søren Kok Jacobsen 3
293 Lars Hansen 1
295 Kenneth Paaske 2
296 Kurt Hirsborg 3
297 Liselotte Hjortgaard Hansen 4
298 Inge Henriksen 5
299 Palle Fonnesbo 6
300 Thomas Højelse 7
303 Mogens Gewecke 9
307 Line Vibov 15
308 Jack Hellweg 14
309 Michael Jakobsen 1
310 Jette Wedelheim 16
311 Mads-Anton Holm 12
312 Kurt Hvid 18
313 Tove Koch 1
314 Preben Ryvard 2
316 Bo Danner Henriksen 7
317 Nicolai Øelund Boysen 16
318 Mads Hylleberg 1
319 Torben Holmbæck 7
321 Niels Krøy Bowmann 9
322 Per Jørgensen 10
323 Lars Jørgensen 11
324 Allan Straadt 5
328 Mogens Olsen 15
331 Allan Kock Kühnau 18
333 Lars Grubert 2
334 Torben Ifversen 3
336 Peter Wilner Hansen 5
337 Lennart Trolle 6
338 Brian Munkstrøm 7
339 Christian Sørensen 8
342 Philip Meldrum Larsen 6
345 Brian Trolle 13
346 Niklas Møller 8
347 Christian Sarring 16
349 Søren Starup-Jensen 8
351 Søren Lehmann 4
352 Bjarne Thoning 16
353 Kirsten Thoning 17
354 Michael Arnø 18
355 Anders Andersen 1
356 Randi Svendsen 2
357 Nicolai Karlsson 6
359 Bo Boye Busk Jensen 5
360 Ole Jørgensen 6
361 Flemming Svingel Mortensen 7
362 Piet Castillo 8
363 Torben Schorlemmer 9
364 Jesper Hovgesen 10
365 Brian Hansen 11
366 Virendra Nanda 12
367 Per Ole Hansen 13
368 Martin Svendstrup Pedersen 14
369 Thomas Abel 15
372 Mathias Jørgensen 18
373 Jan Petersen 1
374 Bente Schjærff 2
375 Jørn Schjærff 3
376 Christian Jørgen Skovmose 4
377 Georg Jensen 5
378 Erling Egeberg Madsen 6
380 Brian Lybøl 18
382 Claus Friis 10
388 Ivan Petersen 16
389 Ragnhild Wacher Hansen 17
390 Kevin Hansen 18
391 Jesper Arnø 1
392 Christian Skøtt 2
393 Gitte Israelsen 3
394 Lise Binderup 4
395 Ernst Binderup 5
397 Susan Wann-Larsen 7
398 Torben Drehn-Knudsen 8
399 Kirsten Drehn-Knudsen 9
400 Anders Billing Larsen 10
401 Nete Engelhardt Andersen 3
402 Kent Larsen 12
403 Jørgen Wedelheim 13
404 Stig Jørgensen 14
405 Brian Gundersen 15
407 Jesper Kristensen 17
409 Jens Ellebæk Nielsen 1
410 Allan Schmidt 2
415 Michael Smith 7
416 Oluf Salling 8
417 Per Skovgaard Andersen 9
418 Kevin Massara 10
419 Peter Zahl 4
420 Ole Søndergaard 12
421 Yngve Arildsen 13
422 Johnni Østerbye Larsen 14
423 Jakob Olsen 15
424 Tom Dibbern 16
426 Michael Hoffmann 18
427 Bjarne Kim Bakkegaard 1
429 Morten S. F. Andersen 3
430 Thomas Renard 4
431 Riyoung Kim Bakkegaard 5
436 Allan Müller 10
437 Jørgen Engelbrechtsen 11
438 Lisbeth Engelbrechtsen 12
439 Jens Kristensen 13
440 Tina Kristensen 14
444 Susanne Kure Thomsen 18
445 Ole Tjørnelund Thomsen 1
446 Frank Valentin 2
447 Peter Cramer 3
452 Erik Märtens 8
454 Anne Marie Holck 10
457 Jens Zacho 13
459 Tonny Funch 15
462 John Duval 18
463 Lars Villum Nielsen 1
464 Kit Krogh-Christensen 2
466 Hans Erik Lindgren 4
467 Michael Rud Larsen 5
468 Thomas Kruse 6
472 Jørgen Beck Storgaard 10
473 Claus Rasmussen 11
474 Pernille D. Kjær 12
475 Carsten Knudsen 13
476 Casper S. Petersen 18
478 René Thiemke 16
481 Jens Kofoed 1
486 Jan Clausen 6
489 Morten Nielsen 2
490 Brian Smith 14
493 Lars Møller 16
494 Flemming Thomsen 14
500 Jacob Hansen 7
501 Anders Villadsen 15
503 Carsten Niebuhr 3
504 Birgit Niebuhr 1
506 Henrik Michael Normann 13
507 Søren Elmenhoff 8
508 Mads Bilenberg 18
509 Jesper Black Jensen 7
510 Bente Gravesen 16
514 Kasper Jensen 3
515 Nikolaj Larsen 12
516 John Jepsen 15
518 Lars Christian Lotter 14
520 Christian Lærke Pedersen 13
521 Nina Sørine Sørensen 6
522 Henrik Albertsen 5
523 Søren Bøgebjerg Hansen 6
529 Andreas V. Jensen 18
530 Steffen Nielsen 17
531 Emil Kildsbro 4
533 Thomas Fredborg 15
537 Jesper Evald 4
538 Michael Paepcke 11
539 Claus Frandsen 11
542 Poul Erik Johansen 16
545 Jesper Gravesen 7
546 Thomas Gravesen 12
548 Tonny Aaberg 17
551 Kenneth Andersen 7
554 Erik Olsen 11
555 Kaare Frogne 4
559 Bente Bjerring 8
560 Jesper Skifter Hansen 7
561 Thomas Hejlesen 18
563 Jørn Jensen 9
564 Steffen Hyldborg Jensen 6
565 Steven Hilstrøm 14
566 John Hudson 2
568 Leif Østerby Thomsen 9
571 Ole Märcher 13
572 Kasper Biel 4
573 Jesper R. Nielsen 9
575 Bo Jæger 14
577 Kim K. Sørensen 5
578 Maria Frederiksen 13
579 Torben Gullak-Hansen 17
580 Aase Gullak-Hansen 6
581 René Hussein 1
584 Monica Bork 10
585 Henning Bork 2
587 Christian Kongsgaard 17
589 Mads Skovsen 18
594 Hartvig Jensen 2
597 Lars Bo Christensen 13
598 Lars Bøgh Jørgensen 6
600 Daniel Vorbeck 4
601 Steen Vester 4
603 Lene Højbjerg 5
604 Ejner Winter 10
605 Dorthe Finderup 13
606 Klaus Schøtt 10
607 David Tønnesen 16
608 Casper Tønnesen 3
610 Doris Gehrke 18
611 Thorvald Hesselberg 3
612 Rune Grahn 5
614 Anne Windfeldt Trolle 1
615 Niklas Andersen 16
618 Asbjørn Lütken 16
619 Rick Engel Pedersen 1
623 Bjarne Andersen 9
629 Jan Hvidberg 17
630 Claus Kjelder Olsen 8
631 Phillip Bruggisser 4
632 Stefan Lundorf 8
633 Allan Balterzen 9
635 Tine Slotholt 4
638 Esther Kjæreby Pedersen 5
641 Henrik Vallø 4
642 Alexander Jørgensen 13
643 Tage Viderø 10
644 Frederik Duval Borger Pedersen 15
645 Ilan Nadelmann 1
646 Jan Vetterstein 5
647 Grete Gellert 2
648 Jens Erichsen 5
649 Jesper Gehrke 16
650 Susanne Gehrke 5
651 Gert Eiberg Jørgensen 8
652 Thomas Engedal Gustavsen 7
654 Andreas Wiemann Rasmussen 7
676 Mikael Rasmussen 10
690 Gert Fransson 2
691 Thomas Nilsson 16
692 Jacob Tveit 9
693 Marc Holmer Bretlau 3
694 Marc Molin 11
700 Lukas Ørbeck 18
702 Jesper Højgaard 5
704 Alexander Evald 6
705 Troels Lindbjerg 16
706 Jakob Ørbeck 10
709 Nikolai Nielsen 12
714 Peter Langgaard Pedersen 9
715 Jessica Ellgaard 18
717 Alejandro Sanchez 14
718 Emily Hudson 13
719 Matias Campbell 8
720 Magnus Campbell 6
721 Stefan Johansen 15
725 Nicolas Sanchez 18
726 Patrick Frandsen 11
727 Jeppe Oppelstrup Friis 2
729 Lasse Harley Larsen 5
730 Frederik Kildsbro 3
740 Andreas Ravn Jacobsen 5
741 Mikkel A. Drygaard 3
743 Mads-Emil René Tofteng 11
745 Frederik Schjærff 12
760 Nikolaj Heimann Byrgesen 3
762 Oliver D. Danielsen 5
770 Lise Mølgård Hansen 9
772 Mike Lindgren 15
786 Kasper Højmark Ravn 10
787 Daniel Nielsen 11
791 Sebastian Kern Hansen 13
796 Bertil Lynggaard 9
800 Christian Mikkelstrup 6
802 Miklas Campbell 5
803 Lucas Øelund Boysen 10
804 Michael Schuldt 9
805 Ulrik Pilehave 16
807 Mads R. Jørgensen 11
808 Steen Moesgaard 2
809 Karina Lind Bertelsen 11
810 Michael Bech 17
811 Anette Teglstrup 5
812 Allan Rytter Hansen 17
813 Benny Berkowitz 11
814 Peter Ryberg Simonsen 3
815 Camilla Lundqvist-Ratchje 6
816 Kevin Randrup Klæbel 9
817 Patrick Randrup Klæbel 1
818 Steen Larsen 15
819 Henrik Pedersen 17
820 Anita Kvist 7
821 Freddy Kvist 2
900 Søren Duval 13
901 Rasmus Lykke Møller 11
902 Andreas Sterup-Teper 5
903 Klara Mortensen 4
1001 Juan Sebastian Fernandez 4
1002 Søren Holm Bech 6
1003 Martin Land 18
1004 Per Møller 2
1005 Ivan Golubov 15
1007 Jimmy Balterzen 2
1008 Lars Hejgaard 3
1010 Hans Henrik Munk 5
1011 Martin Klitvad 15
1015 Henrik Djurhuus 10
1021 Michael Ernst 14
1022 Kim Jarvinen 16
1027 Jacob Jensen 3
1028 Leonardo Sanchez Pizani 4
1029 Benny Matthiesen 5
1031 Kasper Lundbye 15
1032 Ib Frogne 8
1033 Kurt Steinbüchel 9
1035 Jørgen Ulriksen 11
1036 Lars Boje 12
1037 John Johansen 13
1038 Peter Bühring 14
1040 Jan Lundqvist 16
1041 Nina Klæbel 17
1043 Jan Rasmussen 1
1044 Palle Schumann 2
1045 Gert Arildsen 3
1046 Søren Sperling 4
1047 Pernille O. Stilbo 5
1048 Charlotte Repholtz 6
1049 Søren Andersen 7
1051 Kristian Hastrup Larsen 9
1053 Bjarne Mobeck 1
1054 Peter Ottesen 5
1056 Anders Taunø 13
1057 Rasmus Albrechtsen 2
1100 Lars Eberhardt 18
1102 Christian Skov Jensen 4
1705 Jakob Matthiesen 8
20001 Michael Højbjerg 12
20002 Ken Bacher 17
20003 Iben Berling Bacher 12
20004 Nicolai Jokumsen 6
20005 Michael Hansen 6
20008 Karsten Bjergkvist 9
20010 Nicolai Kassentoft Baudier 2
20011 Jonas Hjelmsted Floor 10
20012 Claus Kærgaard 11
20015 Jesper Jørgensen 14
20016 Tor Justesen 9
20018 Alex Nielsen 18
20019 Per Malmberg 4
20022 Olav Lerche-Henriksen 10
20024 John Rasmussen 3
20025 Allan Klitmøller Mogensen 7
20026 Finn Hornstrup 2
20027 Jens Smith 5
20028 Peter Andersen 6
20029 Henrik Thorenfeldt 12
20032 Thomas Puggaard Thomsen 10
20033 Samuel Nielsen 1
20034 Tommy Johansen 12
20035 Bent Jakobsen 3
20038 Jan Hartmann 16
20041 Claus Flenskov 1
20042 Ivan Jensen 2
20043 Knud Erik Andersen 3
20048 Klaus Ibsen 8
20049 Morten Kragh 9
20050 Per Bærentzen 10
20051 Jon Dreyer 11
20052 Anders Demuth 10
20054 Per Nielsen 14
20055 Jesper Hansen 16
20056 Annette Johansen 16
20058 Sven Oliver Gottlieb 18
20060 Kaare K. Førby 7
20061 Kim Løgstrup 6
20062 Bent Andersen 4
20064 Carsten Peter wulf 14
20070 Michael Wagner 15
20071 Søren Jacobsen 17
20072 Andreas Steenberg 12
20073 Ole Ritter 7
20075 Søren Madsen 18
20076 Christian Jacobsen 4
20078 Jens Hansen 8
20079 Bente Juul Pedersen 14
20082 Henning Skovgaard 5
20083 Henrik Petersen 11
20084 Tobias Gram 11
20085 Flemming Nielsen 10
20087 Per Helstrup Christiansen 8
20088 Morten Frederiksen 7
20089 Mikael Frederiksen 12
20090 Ole Bent Happel 12
20091 Kim Dekermendjian 11
20093 Thomas Rønne Pedersen 11
20094 Winnie Rasmussen 1
20097 Ivan Florie 8
20098 Michael Christensen 18
20099 Mads Pedersen 13
20100 Martin Petersen 7
20101 Jeanette Tolstrup Johansen 3
20103 Ole Thor Rasmussen 12
20105 Jes Bonde 18
20107 Ole Meisner 9
20108 Allan Frank Sørensen 17
20109 Philip Lykke Christensen 14
20110 Thomas Højbjerre 7
20111 Christian Poulsen 17
20113 Christian Lippert 14
20116 Thomas Jørgensen 3
20117 John Romlund Kristensen 4
20118 Mikkel Schiøtz 5
20119 Jacob Jørgensen 17
20120 Marianne Christiansen 16
20121 Gomu Miyashita 8
20122 Dennis Nelbom 18
20124 Michael Krogh Scott 17
20125 Reno Zakrison 14
20128 Kim J. Nissen 4
20129 Per Møller 12
20130 Glen Thomhav 15
20132 Erland Hansen 16
20133 Preben Dahlstrøm 10
20134 Bente Jespersen 1
20135 Christian Nielsen 1
20136 Henrik Juel 3
20137 Christian Valentin 6
20138 Steen Habersaat 2
20139 Lars Unn Hansen 8
20141 Thomas Skovbro Hansen 17
20142 Svend Ulrik Riis 16
20143 Ove Hoe Andersen 14
20144 Birthe Bay Petersen 14
20145 Patrick Hald Andersen 4
20146 Morten Olsen 3
20147 Bo Einersen 8
20148 Troels Andersen 7
20149 Jan Hjaltelin 7
20150 Allan Nelbom 6
20151 Gert Thrane 2
20152 Per Tønnesen 16
20153 Mads Petersen 1
20154 Søren Arildsen 3
20155 Frederik Jans 16
20156 Dorthe Juel 3
20157 Jørgen Broberg 2
20158 Peter David Jensen 12
20161 Karina Hyldmar Henriksen 11
20162 Lars Herlow 4
20163 Carina Valentin 6
20166 Tom Dahlgaard 6
20167 Lasse Danielsen 2
20168 Michael Christiansen 15
20169 Annie Keldebæk 11
20170 Morten Klinten Grand 16
20171 Kim Trinderup 2
20172 Johnny Nielsen 8
20173 Henrik Jepsen 12
20174 Mads Wolffbrandt 7
20175 Asger P. Mortensen 15
20176 Torben Klyhn Andersen 1
20177 Palle Valentin 11
20179 Morten Pedersen 15
20181 Hans Perthou 14
20182 Anne-Grethe Neielsen 1
20183 Niels Østergaard 14
20184 Anne Grete Kosakewitsch 17
20185 Hans Stokkendal 14
20186 Trine Schneider 10
20187 Steen Pedersen 16
20188 Casper Sørensen 8
20189 Mads Egerup 1
20190 Morten Vestergaard-Poulsen 8
20192 Anders Vedel 2
20193 Dennis Christensen 4
20194 Thomas Batchelor 10
20195 Martin Nielsen 2
20196 Karin Valnert 15
20197 Randi Johansson 1
20198 Hanne Jepsen 9
20199 Steen Jepsen 16
20200 Allan Timmner 13
20201 Jesper Kronborg 8
20202 Max Stig Uno Andersen 16
20203 Kristian Pauilli 6
20204 Sune Kim Holmgren 4
20205 Tommy Veng 12
20206 Steen Petersen 8
20207 Martin Jakobsen 9
20208 Mogens A. Andersen 2
20209 Michael Jensen 10
20210 Nicolai Lønberg 8
20211 Morten Westergaard 11
20212 Tomas Tamsen 4
20214 Kim Rosenberg 14
20215 Nicolai Olesen 10
20216 Kent Due-Frederiksen 16
20217 Daniel Jensen 13
20218 Alexander Maisøe Valentin 6
20219 Søren Raun 12
20220 Rune Bech Christensen 14
20221 Bjarne Lindner 14
20222 Tony Mortensen 1
20223 Maj Britt Mielow 10
20226 Christian Thomsen 11
20227 Piotr Hahn 12
20228 Kristine Kløve Lønberg 18
20229 Marc Rind Rasmussen 18
20230 Per Rasmussen 16
20231 John Rosendahl 17
20232 Andreas Lykke Rasmussen 10
20233 Peter Skov-Jensen 14
20234 Christian Rørbæk Gravesen 12
20235 Kim Hellmuth 17
20236 Kim Krogsbøll 17
20237 Anni Krogsbøll 10
20238 Christian Sonne Westerberg 16
20239 Jesper Toudahl 8
20240 Henrik Tiedjen 4
20241 Brian Ebbensgaard Madsen 2
20242 Martin Jakobsen 17
20243 Peter Have 6
20244 Anette Kruse 16
20245 Hans Erik Jensen 9
20246 Daniel Løvkvist 12
20247 Knudove Molberg 18
20248 Gorm Nielsen 11
20249 Martin Rye-König 12
20250 Børge Skou 4
20251 Peter Elle Silberg 6
20252 Michael Linneballe 11
20253 Thomas Arnt 4
20254 Hans Henrik Valnert 10
20255 Jens Kristian Villadsen 12
20256 Ronni Bentsen 6
20257 Henrik Oppelhejm 2
20258 Thomas Ottosen 13
20259 Leif Troelsen 3
20260 Christian Berg 12
20261 Michael Broe Andersen 9
20262 Kris Bernberg 13
20263 Simon Elmer 4
20264 Kasper Thygesen 1
20266 Poul Rothmar 9
20267 Henrik Sandby 17
20268 Michael Langpapp 17
20269 Michael Sørensen 8
20270 Per Jensen 3
20271 Lasse Jarner Torp 5
20272 Karin Jensen 9
20273 Ivan Kaptain 6
20274 Jesper Tønnesen 15
20275 Camilla Hein Johansson 10
20276 Mathias Holm 9
20277 Patrick Holm 4
20278 Sonny Holm 5
20279 Paul William Russell 11
20280 Martin Szabo Hatvani 10
20281 Morten Handsdal 2
20282 Thomas Christiansen 11
20283 Dan Kirk 13
20284 Jonas Petersen 16
20285 Kasper Bay Poulsen 12
20286 Finn Alring 10
20287 Claus Strawbridge 3
20288 Jon Larsen 5
20289 Lasse Grunstrup 16
20290 Peter Kjer 17
20291 Thomas Vestergaard 16
20292 Peter Juul 7
20293 Uffe Krarup 10
20294 Thomas Bülow-Jacobsen 11
20295 Susanne Aabel 12
20296 Per Aabel 18
20297 Christian Aabel 18
20298 Gavin Hollingworth 18
20299 Aage Bjørn Jensen 9
20300 Jørgen Christensen 1
20301 Allan Schou 1
20302 Ulrich Jacobs 16
20304 Kevin Rasmussen 15
20305 Torsten Friis 8
20307 Anders Bøyesen 18
20308 Heidi Horsner 1
20309 Lasse Frederiksen 13
20310 Jakob Callesen 4
20311 Niels Christian Henriksen 16
30004 Jes Risbjerg Søndergaard 10
30007 Stan Blinn 13
30008 Sebastian Stilbo 7
30010 Trunte Bottelet 15
30011 Kaj Hansen 16
30012 Ib Jensen 17
30015 Allan Thorn 2
30016 Anne-Grethe Thorn 3
30018 Kurt Menne 5
30033 Johnny Bergmann 2
30034 Henrik Rydiander 3
30035 Kenneth Bjerregaard 3
30036 Hanne Sørensen 6
30039 Bo Hessner 8
30041 Tonny Jensen 10
30042 Dorthe Kæstel Jensen 11
30043 Michael Lynggaard 12
30044 Jens Breitenstein 13
30048 Preben Vesti 17
30050 Tina Campbell 17
30051 Tony Campbell 17
30061 Preben Christensen 1
30064 Jørgen Holst 15
30067 Jacob Kjær Larsen 18
30068 Elisabeth Holst 1
30069 Jerry Campbell 3
30070 Connie Campbell 10
30072 Jens Nielsen 10
30074 Søren Langhorn 5
30075 Steen Tuborg Jensen 4
30076 Ulla Elsebeth Andersen 16
30077 Kåre S. Andersen 15
30078 Henrik Dreijer Hansen 13
30081 Henrik Hansen 5
30082 René Køhler Olsen 14
30083 Leif Graversen 2
30084 Lisbeth Teglstrup 17
30085 Annette Mortensen 18
30091 Mette Nielsen 9
30098 Stig Schjøtler 3
30099 Annette Johansen 13
30101 Jim Lindgren Hansen 5
30103 Patrick Evald 9
30106 John Thomas Christiansen 17
30107 Bjarne Andersen 12
30109 Annette Lerche Olsen 3
30112 Stanley Thomsen 5
30116 Jack Borring 10
30117 Niels Bech Jensen 1
30119 Kasper Jørgensen 15
30120 Christian Hjort 18
30121 Gerti Berg 9
30122 Bent Jensen 3
30124 Jens Leinum Nørgaard 8
30125 René Skaarup 17
30126 Thomas L. Andersen 12
30129 Remy Otto Aarnes 9
30131 Jan Bruggisser 13
30132 Patrick Bruggisser 17
30136 Anders Lindegård Mortensen 7
30137 Christian Lindegård Mortensen 7
30139 Carsten Andersen 3
30140 Jane Larsen 1
30141 Jørn Andersen 9
30142 Flemming Ulriksen 6
30148 Helle Nexø 18
30150 Jens Nørgaard 5
30155 Robert Mikkelstrup 12
30157 Jimmy Pedersen 1
30158 Else Pedersen 7
30159 Torben Lacota 7
30164 Benny P. Hansen 10
30165 Leif Mikkelsen 13
30166 Ole Sørensen 3
30168 Thomas Marcussen 16
30171 Heidi Helding 5
30173 Karen Larsen 8
30175 Bo Larsen 4
30179 Henrik Bengtsson 15
30182 Anette Bergmann 14
30184 Christian Skjerk 15
30188 Hans Jørgen Nielsen 1
30189 Kell Mathiesen 9
30190 Kurt Henriksen 13
30193 Finn Nielsen 17
30196 Jørn Vinther 3
30197 Bent Reidar Andersen 11
30200 Per Henriksen 18
30209 Carsten Grøntoft 17
30210 Jan Kock Pedersen 16
30212 Lilian Bilet Lind 18
30213 Christian Lind 9
30215 Niels Jensen 15
30216 Grete Westergaard Jensen 7
30220 Jørn Pedersen 1
30225 Dan Vilson 17
30226 Jesper Reuther 3
30230 Susanne Søndergaard 2
30233 Jørn Vangsgaard 7
30236 Helle Funck Petterson 15
30237 Steen Holm 18
30240 Kenneth Hovmand 11
30241 Kasper Mørch 8
30242 Henrik Knudsen 15
30243 Bendt Jørgensen 13
30244 Arne Flenk Rasmussen 4
30245 Alan Ørslev 8
30246 Terkel Hansen 15
30247 Christian Brauer 4
30251 Ole Jepsen 11
30252 Per Danielsen 6
30253 Jørgen Jensen 7
30255 Kim Ellgaard 16
30256 Anders Meinild Nielsen 11
30261 Kim Lerche Olsen 11
30271 Martin Lysbeck Mikkelsen 2
30272 Rudi Bjerregaard 11
30274 Niels Bredkjær 9
30275 Jesper Bredkjær 17
30276 Per Jahnsen 7
30277 Per Steen Rohde 14
30278 Mia Steen Rohde 2
30280 Jytte Lerche-Henriksen 5
30283 Jonas R. Pedersen 13
30285 Jesper Nielsen 18
30293 Lisbeth Andersen 9
30299 Jan Jørgensen 14
30301 Michael Reimer-Hansen 5
30305 William Einersen 2
30306 Lars Fosser 18
30308 Peter Kaplers 15
30311 Lars Carlsen 5
30312 Rasmus Kaare Jensen 4
30313 Søren Thyregod 10
30314 Brian O. Nielsen 15
30315 Erik Friis 18
30317 Holger Pedersen 1
30321 Mikkel Dehn 14
30322 Mazen Essam Hajress 13
30327 Jørgen Kjær Hansen 12
30328 Anne Kjær Hansen 9
30329 Steen Rasmussen 1
30330 Rasmus Andersen 5
30331 Bente Rasmussen 6
30332 Marianne Steensen 5
30333 Flemming Voss 14
30334 Carsten Hein 9
30335 Frank Andersen 13
30336 Søren Olsen 7
30338 Lars Kiesbye Kümler 12
30339 Arne Kiesbye Kümler 7
30340 Michael Bjørneberg Hansen 13
30341 Anders Boas Halkier 6
30350 Lars Roland Hansen 17
30351 Klaus Erik Markussen 14
30352 Ulrik Halkjær Stausholm 6
30353 Maibrit Abildgaard Jeppesen 6
30401 Vinni Reimer-Hansen 13
30402 Anders Helsted 7
30403 Susanne Olsson 12
30404 Gert Olsson 8
40000 Poul Jensen 13
40010 Paul Funder 5
40050 Birte Jacobsen 9
40051 René Jacobsen 12
40100 Jan Berger 2
70001 Sonja Hammel 5
70002 Leif Hammel 3
70005 Mogens Sørensen 6
70007 Jan Thellefsen Dahl 2

 

Golfens Dag 2014

Kommende aktiviteter

Onsdag, 23. april kl 10:00
Åbningsturnering Seniorer

Søndag, 27. april kl 10:00
Golfens Dag

Lørdag, 3. maj kl 08:00
Ishøj Subelite Open 2014

Søndag, 18. maj kl 08:00
IGK Forsommerturnering

Lørdag, 31. maj kl 08:00
IGK Parturnering I

Boss - Synoptik Cup 2014

Copyright © 2014 Ishøj Golfklub. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.
Udvikles og vedligeholdes i samarbejde med